FOCUS NEPAL INTRODUCTION

FOCUS NEPAL IS NGO CURRENT WORK DHADING DISTRICT , NEPAL ,

ABOUT ME

DHADING, BAGMATI, Nepal
FOCUS NEPAL is NGO. we work rural poor people with income generation group.

Monday, April 4, 2011

FOCUS NEPAL: फोकस नेपाल

FOCUS NEPAL: फोकस नेपाल: "फोकस नेपालले हाल धादिंग जिल्लामा ग्रामिण भेगमा सेवारत भयको कुरा यहाँहरुको जानकारीको लागि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु सबिस्तारमा अ..."

फोकस नेपाल

फोकस नेपालले  हाल धादिंग जिल्लामा ग्रामिण भेगमा सेवारत भयको कुरा यहाँहरुको जानकारीको लागि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु सबिस्तारमा अरु पूर्ण जानकारी गराउने छु अब हामीहरुले हामीले गरेको कामहरुको प्रगति यहाँहरु समक्ष्य  राख्ने कोसिस गर्दैछौ यहाँहरुले सहि बाटो देखाउनु हुनेछ   भन्ने आशा एबम विश्वास गर्दै सुरुआत गर्ने अनुमति माग्दछौ धन्यबाद .
फोकस नेपाल परिवार
धादिंग
नेपाल